Fizjoterapia

Rehabilitacja lecznicza ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz poprawę jakości życia.

W ramach rehabilitacji leczniczej oferujemy Państwu Świadczenia ambulatoryjne – świadczenia udzielane pacjentom poruszającym się samodzielnie, którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej realizowanej przez zabieg fizjoterapeutyczny.

Zasady udzielania świadczeń:

  • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego - skierowanie na zabiegi straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji/fizjoterapii w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia
  • W ramach świadczeń jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.
  • Pacjentowi przysługują zabiegi z zakresu (o rodzaju zabiegu decyduje lekarz):
    • Fizykoterapii: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, krioterapia,
    • Kinezyterapii: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja – prowadzone indywidualnie przez osobę prowadzącą fizjoterapię, ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów, laseroterapia.
    • Masażu.