Poradnia Zdrowia Psychicznego

Zapraszamy dzieci i młodzież do 18 r.ż. wraz z opiekunami prawnymi na wizyty w ramach NFZ u psychologa, lekarza psychiatry lub psychoterapeuty. Na wizytę można zapisać się na miejscu w przychodni lub telefonicznie pod numerem: tel. 22 150-10-10

W naszej placówce uzyskają Pacjenci zintegrowane usługi specjalistyczne zgodne ze współczesnymi standardami diagnozy i terapii.

Oferujemy:

  • porady lekarzy psychiatrów : konsultacje, diagnozę i leczenie różnych zaburzeń psychicznych mieszczących się w całym spektrum wieku rozwojowego (w tym ADHD, tiki, natręctwa, zaburzenia odżywiania, nastroju, nerwicowe, psychotyczne, zaburzenia neurorozwojowe), psychoedukację, niezbędne badania dodatkowe
  • porady psychologów: pomoc psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych, w trudnościach szkolnych i wychowawczych, w problemach rodzinnych oraz związanych z występowaniem objawów zaburzeń psychicznych
  • psychoterapię indywidualną (w podejściu behawioralno-poznawczym lub zintegrowanym)
  • rozmowy terapeutyczne z rodzinami