Diagnostyka

 

ul. Szlenkierów 10
00-863 Warszawa

Biuro Obsługi Pacjenta Pracowni Ortoptycznej
tel. 22 632 37 94 w.14
piel. Iwona Pająk
Leczenie w pracowni ortoptycznej odbywa się na podstawie skierowania okulisty.
Zakres świadczeń - Rehabilitacja ortoptyczna:

  • wyrównanie zeza ukrytego - poprawę zdolności kontrolowania zeza okresowego
  • ćwiczenia obuocznego widzenia przed i po operacji zeza
  • ćwiczenia kontrolowania ustawienia oczu
  • poprawę zbieżności oczu
  • zwiększanie zakresu widzenia obuocznego
  • ćwiczenia widzenia stereoskopowego (trójwymiarowego) i koordynacji wzrokowo - ruchowej
  • specjalistyczne ortoptyczne ćwiczenia w czytaniu

Rehabilitacja pleoptyczna obejmuje leczenie niedowidzenia - poprawę ostrości widzenia

Ortoptyka zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń widzenia obuocznego oraz ruchomości gałki ocznej - leczenie zeza i niedowidzenia.

Leczenie ma na celu pobudzenie czynności środków mózgowych odpowiedzialnych za proces widzenia oraz koordynację mięśni gałkoruchowych, a w konsekwencji uzyskanie równoległego ustawienia oczu oraz pełnego widzenia obuocznego niezbędnego w prawidłowym odbiorze wrażeń wzrokowych.

Ćwiczenia ortoptyczne rozpoczęte odpowiednio wcześnie przynoszą bardzo korzystne rezultaty. Są one dodatkową metodą terapeutyczną, nie zastępują korekcji okularowej czy leczenia operacyjnego jeśli jest ono wskazane.

Podczas leczenia konieczne są systematyczne kontrole u lekarza okulisty

  • rodzice powinni ściśle współpracować z osobą prowadzącą ćwiczenia
  • przy wykonywaniu ćwiczeń ortoptyczno - pleoptycznych wymaga się od pacjenta zdolności skupiania uwagi i rozumienia poleceń
  • terapia powinna być prowadzona regularnie, najlepiej codziennie, minimum 2 x w tygodniu i trwać w zależności od postępów leczenia