Szanowni Pacjenci,

Mając na uwadze potrzeby zdrowotne pacjentów, SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście wprowadza większe możliwości uzyskania wizyt indywidualnych w naszych placówkach.

Utrzymujemy zasadę triage, czyli przeprowadzamy ankietę świadczącą o możliwych kontaktach z osobami chorymi na COVID – 19.

Ankieta jest udostępniona do pobrania i wypełnienia przed przybyciem pacjenta do przychodni, co ułatwi i skróci procedurę wstępną.

Utrzymujemy system zapisów przez telefon i ustalanie godziny wizyty tak, aby nie powodować zgromadzania dużej liczby pacjentów.